Dịch vụ bốc xếp hàng
Rau, củ, quả
10 9 đồng/Kg
Rau xanh
Rau, củ, quả
120 100 đồng/Kg
Cải xanh
Rau, củ, quả
15.000 đồng/Kg